Kompletní nabídka vzdělávacích kurzů pro OSPOD a sociální pracovníky

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO OSPOD  2020 – AKREDITACE MPSV A MV

RODINNÉ MOSTY, Z.S.

Název kurzu: Zásady vedení profesionálního rozhovoru s dítětem - úvod do problematiky(8 hodin): MPSV A2018/0707/SP/PC

Vedení profesionálního rozhovoru s dítětem: MV - AK/PV - 194/2019

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček

 

Název kurzu: Vedení spisové dokumentace na OSPOD (8 hodin)

MPSV A2018/0112-SP/VP

MV AK/PV 311/2018  

Lektor: Mgr. Libor Možíš

 

Název kurzu: Nejčastější omyly ve výchově dětí - úvod do problematiky (8 hodin)   MPSV – A2018/0708-SP/PC

Nejčastější omyly ve výchově dětí  MV - AK/PV-247/2019

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček

 

Název kurzu: Poruchy autistického spektra a Aspergerův syndrom - úvod do problematiky(8 hodin)    MPSV – A2017/0815-SP/PC

Poruchy autistického spektra a Aspergerův syndrom      MV – AK/PV-123/2018

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček

 

Název kurzu: Syndrom ADHD/ADD  - úvod do problematiky – 8 hodin    MPSV – 2016/0570 - PC/SP/VP/PP

ADHD/ADD  - úvod do problematiky   MV – AK/PV – 702/2017

Lektor: Mgr. Tomáš Řezníček, PhDr. Lenka Průšová, PhD

 

Název kurzu: Úzkostné poruchy u dětí a mládeže - úvod do problematiky (8 hodin)    MPSV – A2019/1194-SP/PC/PP

Úzkostné poruchy u dětí a mládeže MV – v přípravě

Lektor: PhDr. Daniel Kubín, Mgr. Zuzana Acar Jarošová

 

Název kurzu: Manipulativní techniky v komunikaci a jak se jim ubránit - úvod do problematiky (8 hodin)

MPSV - A2019/1273-SP/PC/PP

MV – 

Lektor: Mgr. Michal Žmolík

 

Název kurzu: Agresivita u dětí a mládeže - úvod do problematiky (8 hodin)

MPSV – A2017/0142-SP/PC

MV – AK/PV – 710/2017

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček

 

Název kurzu: Vybrané poruchy chování u dětí a mládeže - úvod do problematiky (8 hodin)    MPSV - A2017/0402-SP/PC 

Poruchy chování u dětí a mládeže  MV AK/PV -123/2018

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček

  

Název kurzu: Praktická aplikace case managementu v sociální práci (24 hodin)

MPSV- A2017/0403-SP

MV - AK/PV – 711/2017

Lektoři: PhDr. Lenka Průšová, PhD, PhDr. Petr Vojtíšek, PhD.

 

Název kurzu: Řešení konfliktních situací v sociální práci s rodinou – 24 hodin

MPSV 2016/1011-PC/SP

MV AK/PV – 584/2017

Lektorka: PhDr. Lenka Holá, PhD.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.