Práce s asistentem pedagoga na ZŠ

Č. akreditace 12358/2017-2-718

Lektorka: Mgr. Radka Jedličková, ředitelka ZŠ a speciální pedagožka

Cílem kurzu je podat ucelené informace o problematice práce s asistentem pedagoga na základní škole. Učitelé se seznámí s různorodými příklady a způsoby jeho využití/zapojení ve vyučovacím a výchovném procesů žáků s SPU. Vyjasní si příčiny selhávání spolupráce a pochopí příčiny konfliktů na základě odlišení kompetencí mezi pedagogem a asistentem pedagoga. Poznatky jim pomohou překonávat strach, stereotypy a bariéry ve vzájemné spolupráci více osob ve vyučovacím procesu a nastavovat pravidla spolupráce, jejímž cílem je zajistit stabilitu tohoto vztahu. Kurz doplní zkušenosti s řízením práce asistenta pedagoga, supervize, vzdělávání).

Program:

 • Osobnost asistenta pedagoga, předpoklady a vzdělání
  Kompetence asistenta pedagoga směrem k žákům vzhledem k pozici -  asistent sdílený, osobní, asistent pedagoga
 • Asistent pedagoga a jeho role v práci s menšinami a cizinci
  Spolupráce učitel asistent pedagoga, případně více asistentů a jejich vzájemné kompetence.
 • Další vzdělávání asistentů pedagoga v rámci instituce – supervize, kurzy na míru, samostatné práce a projekty 
 • Spolupráce asistenta pedagoga s rodinou žáka, možnosti financování
  Koordinátor asistenta pedagoga, náplň práce, podíl přímé a nepřímé práce, smlouvy.
 • Diskuze, kazuistiky.
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.