ADHD/ ADD – úvod do problematiky

Akreditace

Syndrom ADHD/ ADD – úvod do problematiky    MPSV:2016/0570-PC/SP/VP/PP

ADHD/ ADD a související výchovné problémy MŠMT č.j. 12358/2017-2-718

ADHD/ ADD – úvod do problematiky   MV – AK/PV – 702/2017

Lektoři: 

Mgr. Tomáš Řezníček, speciální pedagog a rodinný terapeut

PhDr. Lenka Průšová, PhD

Diagnóza ADHD/ADD – porucha pozornosti a hyperaktivita se v současné populaci dětí objevuje stále častěji. Tyto děti mají největší problém s tím, aby udržely pozornost, trpí nadměrnou aktivitou a impulzivitou, což vyvolává řadu problémů v rámci rodinné výchovy, při začleňování do školního kolektivu a při zvládání školní výuky. Nezbytná je jednotná péče o tyto děti, dostatek tolerance, citlivý přístup a správné výchovné působení všech, kteří se na výchově a péči o takové dítě podílejí, ať jde o rodiče, širší rodinu, vychovatele, učitele a další zainteresované osoby.

První část kurzu seznámí účastníky se syndromem ADHD resp. ADD, objasní kritéria pro naplnění diagnózy a souvislosti, které vedou se k tomu, že se tato problematika zaměňuje za nejrůznější poruchy chování. V druhé části budou objasněny hlavní zásady a přístupy, které je pro výchovu a vzdělávání dětí s ADD/ADHD nutné využívat ke zmírnění jejich potíží. Těmto dětem je třeba vytvořit podmínky, aby zažívaly úspěch, a získaly sebevědomí a kontrolu nad svým chováním. Kurz seznámí s přístupy ve výchově těchto dětí a bude je ilustrovat na kazuistikách z přímé práce lektorů s touto cílovou skupinou.

                                                              

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.