Agresivita u dětí a mládeže

 Akreditace:

MPSV- A2017/0142-SP/PC

MPSV   A2017/0142-SP/PC

MV       AK/PV – 710/2017

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD, specialistka na poruchy chování s praxí v diagnostickém ústavu a vlastní klinickou praxí

Agresivita u dětí a mládeže a návazné poruchy chování představují jeden z nejčastějších důvodů školní neúspěšnosti a konfliktům ve školním prostředí, kvůli němuž se tyto děti dostávají institucí, které se věnují péči o děti a mládež s nežádoucími projevy v chování.

Cíle kurzu:

- prohloubit znalosti o komplexních příčinách vzniku agrese; 

- upozornit na nejčastější chyby v diagnostice agresivity chování a jejích příčin (např. nezvládnutá výchova dítěte s ADHD a rozvoj agresivity, skrytá agresivita matky, agresivita jako reakce na šikanu apod.);

- představit možnosti nápravy/úpravy chování ve spolupráci s rodinou, školou a odbornými zařízeními

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.