Praktická aplikace case managementu v sociální práci (24 hodin)

Praktická aplikace case managementu v sociální práci (24 hodin)

Č. akreditace MPSV- A2017/0403-SP

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD, PhDr. Petr Vojtíšek, PhD.

Cena: 6800,-   (Počet účastníků max 16)

Praktická aplikace case managementu v sociální práci je kurz určený pro sociální pracovníky, kteří potřebují řešit sociální situaci jedince za spolupráce širšího rodinného okolí a odborného multidisciplinárního týmu. Účastníci se prostřednictvím kazuistik seznámí s teoretickými východisky CM a osvojí si základní praktické dovednosti rozhodné pro řešení sociálních případů.      

Program:

 -role případového manažera

- formulace plánování postupu, realizace a vyhodnocení zakázky

- motivace klienta, jeho spolupráce a rozdělení odpovědnosti

- realizace nápravných opatření

- řízení multidisciplinárního týmu

- metody a nástroje case managementu (SWOT analýza, anamnéza, analýza rizik, individuální plány, akční plány, mapy a vizualizace)

- vedení evidence a dokumentace

- tvorba akčních plánů

- krizové řízení případu.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.