Vybrané poruchy chování u dětí a mládeže

Akreditace: 

MSMT 12358/2017-2-718

MPSV A2017/0402/-SP/PC

MV  AK/PV-703/2017

Lektoři

PhDr. Lenka Průšová, etopedka s praxí v diagnostickém ústavu a vlastní klinickou poradnou

Mgr. Tomáš Řezníček, speciální pedagog a rodinný terapeut

Kurz poskytne základní orientaci v diagnostice, příčinách a možnostech výchovné a pedagogické intervence u vybraných poruch chování, které se u dětí na ZŠ vyskytují nejčastěji. Zaměřuje se na nezvládnutou výchovu dítěte ADHD, záškoláctví a toulky a útěky, opoziční poruchu chování a počátky rozvoje poruchy osobnosti. Chybná diagnostika a chybná interpretace posudků z PPP, nevyužívání všech možností spolupráce školy s dalšími odborníky (OSPOD, SVP) spolu s nevhodnou komunikací (s dítětem, třídním kolektivem, rodiči, mezi učiteli, s odborníky apod.) zhoršují prognózu poruch chování. Řešení předkládaná lektory vycházejí z jejich praxe.

Program kurzu:

  1. Příčiny poruch chování v rodině, škole a vrstevnické skupině.
  2. Nevládnutá výchova dítěte s ADHD/ ADD a projevy agresivity.
  3. Příčiny záškoláctví, negativní postoj ke škole. Toulky a útěky.
  4. Opoziční porucha chování.
  5. Porucha osobnosti.
  6. Příčiny neúspěchů řešení poruch chování
  7. Spolupráce s odbornými institucemi poskytujícími poradenství (PPP, SVP, OSPOD).
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.