Poruchy autistického spektra a Aspergerův syndrom

Akreditace:

MSMT – 32233/2016-1-970  )Poruchy autistického spektra a Aspergerův syndrom)

MPSV – A2017/0815-SP/PC (Poruchy autistického spektra a Aspergerův syndrom - úvod do problematiky) 

MV – AK/PV-123/2018 (Poruchy autistického spektra a Aspergerův syndrom)

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, PhD

Kurz poskytne základní orientaci v problematice autismu a poruch autistického spektra (PAS) včetně doprovázejících poruch učení a poruch chování u dětí předškolního a mladšího školního věku s přihlédnutím ke zvláštnostem Aspergova syndromu (AS). Účastníci se seznámí s projevy autismu, s podstatou kognitivně behaviorální terapie, strukturovaným učením a dalšími technikami, jako je nácvik funkční komunikace, vizualizace a strukturalizace, jejichž systematické uplatňování vede ke zmírňování obtíží při výchově a vzdělávání a k usnadnění komunikace s těmito dětmi. Závěrem kurz představí sociální služby, a školská zařízení pro tuto cílovou skupinu a možnosti inkluze.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.