Řešení konfliktních situací v sociální práci s rodinou – 24 hodin

Akreditace:

MPSV 2016/1011-PC/SP

MV AK/PV-584/2017

Lektorka: PhDr. Lenka Holá, PhD., přední česká specialistka na řešení sporů formou mediace, autorka publikací a lektorka kurzů v oblasti zvládání konfliktů

Anotace: Cílem třídenního programu je získat znalosti a praktické dovednosti pro řešení konfliktních situací v sociální práci s rodinou s využitím nástrojů efektivní komunikace. Účastníci se naučí orientovat se v dynamice konfliktních situací v rodině, zvolit vhodnou metodu jejich řešení a  využít ji pro zvládnutí obtížné situace v rodině, tak i ve svém profesním i osobním životě. Program staví na participačním přístupu v sociální práci, tj. učí identifikovat při řešení konfliktu vlastní zdroje rodiny a jejích členů a zapojit je do řešení krizové situace, to vše s ohledem na zájmy dítěte. Kurz poskytuje díky své časové dotaci i prostor řešení vlastních modelových situací a pro nácvik jednotlivých technik komunikace.

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.