Zásady vedení profesionálního rozhovoru s dítětem

  • Jak vést profesionální rozhovor s dítětem  MSMT-25652/2018-1-795
  • Zásady vedení profesionálního rozhovoru s dítětem - úvod do problematiky  A2018/0707-SP/PC  
  • Vedení profesionálního rozhovoru s dítětem MV - AK/PV-194/2019
  • Lektor: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček
  • Účastníci kurzu se seznámí se základními principy vedení efektivního rozhovoru s dítětem v konfliktní nebo zátěžové situaci s cílem zjistit maximum informací potřebných pro řešení, zajištění bezpečí dítěte a doprovázení dítěte během řešení krizových situací. Na pozadí poznatků vývojové psychologie si osvojí vnímání věkových zvláštností dětí (4 – 12 let) a rozdílů mezi dívkami a chlapci, které ovlivňují realizaci rozhovorů s dětmi. Seznámí se zásadami vedení rozhovoru, organizačními podmínkami a metakomunikativními principy, vytvářením struktury rozhovoru, technikami kladení otázek a rolí emocí a řečí těla. Na konkrétních kazuistikách se seznámí se způsoby vedení rozhovoru s dětmi v odlišných věkových skupinách.
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.