Nejčastější omyly ve výchově dětí

Nejčastější omyly ve výchově dětí - úvod do problematiky č.. akreditace MPSV: A2018/0708-SP/PC

Nejčastější omyly ve výchově dětí   č. akreditace MV - AK/PV-247/2019

Lektoři: PhDr. Lenka Průšová, PhD, Mgr. Tomáš Řezníček

Anotace: Kurz se věnuje zásadám úspěšné výchovy mladších i starších dětí, které budou lektoři ilustrovat na modelových případech a z vlastní praxe. Těmito parametry jsou:

  •   Hloubka a stabilita citových vztahů
  •   Kvalita a charakter mateřské péče
  •   Charakter a vývoj vazby mezi dítětem a pečující osobou
  •   Tolerance k poruchám a problémům a snaha pečovat o vývoj
  •   Budování společné perspektivy
  •   Vnímání řádu, struktury a vztahu k povinnostem
  •   Principy života v rodině: dávat, brát a sdílet

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.