INFORMAČNÍ MATERIÁLY PRO PĚSTOUNY #3

Příklady nevhodného chování vůči dětem, které vedou k porušení práv dětí:

 • Podvádíme dítě – klamání dítěte, mystifikace s motivem přimět dítě k jednání, chování, které si přeje pracovník.
 • Zneschopňujeme – bráníme dítěti využít své schopností tím, že uděláme-li potřebné za něj, je to rychlejší, snadnější.
 • Diskriminujeme – zneužívání autority vůči dětem (přísná výchova nerespektující možnosti dítěte).
 • Zastrašujeme - vyhrožujeme něčím, čím bychom dosáhli potřebného chování dítěte (např. Půjdeš do děcáku, jestli mně utrápíš atd.).
 • Nálepkujeme – pojmenováváme dítě podle jeho diagnózy či vzhledu (budeš jako tvoje máma, jsi omezený atd.).
 • Stigmatizujeme – viditelně označujeme oděvy, izolujeme dítě od ostatních, naše chování vyjadřuje odpor, nechuť (zejména k jejich rodičům, v případě PPPD k dalším osobám, které je přijímají do výchovy).
 • Nerespektujeme – komunikujeme bez očního kontaktu, dáváme nejasná a nepřesná sdělení, činíme nátlak na dítě.
 • Zlehčujeme názor dítěte, nebereme ho vážně, nerespektujeme jeho přání.
 • Zvěcňujeme – jednáme s dítětem jako s věcí, bez jeho souhlasu s ním manipulujeme.
 • Vnucujeme - nerespektujeme právo výběru a nutíme dítě dělat to, co sami považujeme za správné, vhodné (s ohledem na věk a rozumové schopnosti).
 • Odpíráme pozornost – nereagujeme na dítě, neslyšíme jeho volání a prosbu o pomoc, podporu.
 • Obviňujeme – stane-li se dítěti nepříjemná záležitost (neudržel moč, ušpinil se při jídle).
 • Vyrušujeme – narušujeme dítěti soukromí, činnost, rozhovor tím, že ho nutíme teď hned udělat něco jiného (nadměrná kontrola, porušování soukromí např. při hygieně).
 • Vysmíváme se - bavíme se chováním, problémy dítěte.
 • Ponižujeme – znevažujeme netaktními poznámkami osobnost dítěte.
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.