Souhlas se zpracováním osobních údajů a GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o Obecném nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR)

Rodinné mosty, z.s., IČ: 04806913, Jahodová 1330/77, 106 00, Praha, (dále jen „Rodinné mosty“ nebo „Správce“) je nezisková organizace, zapsaný spolek, která se věnuje sociálně-právní ochraně dětí a vzdělávání rodičů, pěstounů, učitelů, sociálních pracovníků a všech, kteří mohou účinně chránit nejlepší zájem dítěte.

Rodinné mosty zpracovávají osobní údaje klientů, které jsou nezbytné pro poradenství, školení a jiné činnosti poskytované organizací a jimi pověřenými zaměstnanci, nebo které jsou nezbytné k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona 359/199 Sb., v platném znění, na základě písemného souhlasu, který je nedílnou součástí každé Dohody o výkonu pěstounské péče v článku VIII. Tento souhlas se vydává v souladu a v mezích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány, archivovány a předávány zejména elektronicky a v papírové podobě. Přístup k elektronickým datům je na straně Správce chráněn proti neoprávněnému přístupu systémem hesel a certifikátů a přístup k dokumentům v papírové podobě je chráněn zamezením přístupu nepovolaných osob do prostor Správce, ve kterých jsou tyto dokumenty uchovány. Správce vykonává svou činnost prostřednictvím svých zaměstnanců, případně dalších spolupracujících osob, které jsou ke Správci zavázány povinností mlčenlivosti. Správce smí zpracovávat a shromažďovat osobní údaje klienta pouze pro specifické účely, pro které klient poskytl Rodinným mostům své osobní údaje a které jsou vždy uvedené ve formuláři/Dohodě o výkonu pěstounské péče, který klient podepsal a jehož kopii klient obdržel.

Doba zpracování a shromažďování osobních údajů

Správce bude shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, resp. archivovat písemnosti či média obsahující příslušné údaje, po dobu poskytovaní poradenství, školení či jiné činnosti poskytované klientovi a dále po dobu určenou dle zákona, maximálně pak po dobu 15 let od poskytnutí poslední činnosti či poradenství klientovi.

Podmínky shromažďování a zpracování osobních údajů

Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může postupovat v souladu s ustanovením § 21 zákona a má právo požadovat od Správce vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Pověřencem pro ochranu osobních údajů za organizaci je Mgr. Tomáš Řezníček. Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Klient má základě § 12 zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá.

Poskytnutí osobních údajů klientem je dobrovolné a klient může svůj souhlas odvolat. V případě potřeby informace, vysvětlení, stížnosti či s jinou žádostí ohledně Vámi poskytnutých osobních údajů, se obraťte na Rodinné mosty, z.s. prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.